Επιτόκιο 13,95% με 0% προκαταβολή και 6-72 δόσεις


Τιμή :
Ποσό προκαταβολής :
Μηνιαίο επιτόκιο (%) :
Αριθμός δόσεων :


________________________________________
__________________________________________________________
Μηνιαία δόση :  €
 
   Ισχύουν μόνο για όσους πάρουν την έγκριση χρηματοδότησης από τράπεζα Eurobank.
   Για περισσότερες  λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον συνεργάτη της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ που επιθυμείτε.
   Επιπλέον "Έξοδα διαχείρισης δανείου":
   Eurobank --> 50€ "Έξοδα εξέτασης αιτήματος δανείου".