ΜΟΝΤΕΛΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣΤΡΟΧΟΙΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH

ΠΑΠΙΑ

DY125 RSΑΕΡΟΨΥΚΤΟ17″8,5 ps1.565 €
DY125 RS Business Bike ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ17″8,5 ps1.665 €
SPRINTER 125ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ17″8,5 ps1.595 €
VELOS R 125ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ17″8,5 ps1.795 €

SCOOTERS

MIRO 125
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ10″8,2 ps1.695 €
CARGO 125
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ10″8,2 ps1.795 €

MOTORCYCLES

HOBBY 50 ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ12″2,4 ps1.395 €
ΗΟΒΒΥ 125ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ12″9,3 ps1.795 €
MONSTER 125ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ17″10,9 ps1.895 €
MUST 125ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ17″
11 ps2.290 €
ROCK II 125
ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ17″9,5 ps2.490 €
G125 ABS ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ17″14,7 ps2.595 €
U125
ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ17″
14,7 ps2.695 €
125 U1 ABS
ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ17″14,7 ps2.845 €
G155 ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ17″
18 ps2.645€
G155 SR ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ17″18 ps2.945€
155 U1ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ17″18 ps2995 €
310R1ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ17″35,4 ps3.995 €
X310ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ17″35,4 ps3.995 €
V310ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ17″35,4 ps4.195 €
310T1ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ17″35,4 ps4.495 €
310Τ2ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ19″ – 17″35,4 ps4.495 €
MAVERICK 500ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ19″ – 17″46 ps5.995 €

ATV

ATV AKITA-II 450 4X4ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ12″25 ps5.950 €